Изложба "50 ГОДИНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В МЕСТНОСТТА ЧАТАЛКА"

На 18 май/ събота/ 2019 г. в "Европейската нощ на музеите" на IV експозиционно ниво в РИМ-Стара Загора бе открита веществена изложба: "50 години от археологическите проучвания в местността Чаталка".

            Изложбата представя резултатите от археологическите разкопки в м. Чаталка, които са проведени в периода 1963-1968 г., във връзка с изграждането на язовир. Теренът е разположен на 18 км западно от гр. Стара Загора и обхваща площ от около 1 кв.км. В него са включени части от землищата на селата Яворово, Могилово и Елхово.

Изследванията са проведени под ръководството на Димитър Николов, Христо Буюклиев и Минчо Димитров.

            Проучени са: праисторическо селище, съществувало от началото на енеолита до края на ранножелязната епоха; римска вила от няколко комплекса, датирани от I век до края на 70-те години на IV век; некропол от 20 надгробни могили и укрепено селище с некропол от периода VI-XIV век. Открити са и следи от обитаване от елинистическия период. Това прави археологическите проучвания в региона изключително важни в научно отношение, проследявайки живота на това място в продължение на хилядолетия.

           

Изложбата може да бъде разгледана до м. Септември 2019 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянна експонация

По случай 182 години от рождението на Апостола на...
На 18 май 2019 г. на IV експозиционно ниво в РИМ-...

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!