КНИГИ


начало

 

 

В сградата на Регионален исторически музей - Стара Загора на бул. Руски № 42 можете да закупите следните книги:

 

НОВО!!!     НОВО!!!    НОВО!!!

Личността в историята

Сборник с доклади и съобщения от Националната научна конференция, посветена на 200 г. от рождението на Александър Екзарх, Захари Княжески и Атанас Иванов

Стара Загора, 2011

Сборника може да изтеглите от тук

 

Стара ... Стара Загора

Фотоалбум

Стара Загора, 2009

Цена: 13 лв.

хаджи Господин Славов
Хронологическо описание на по-важните и забележителни събития в град Стара Загора в черковно, училищно и общонародно отношение в ХІХ в.
Стара Загора, 2008
 
Страници: 291
Мека корица
 
Цена: 10 лв.
 
Стара Загора и Старозагорска област. Регионална енциклопедия на България
София , 2008
 
Страници: 225
Твърда корица
 
Цена: 35 лв.

 

 
1000 причини да се гордеем, че сме българи
Стара Загора, 2008
 
Страници: 327
Твърда корица
 
Цена: 66 лв.

 

Стара Загора 8000 години. Раждането на Европа
Стара Загора, 2008
 
Страници: 159
Мека корица
 
Цена: 20 лв.

Изчерпана

 

Георги Димитров
Страданията на българите и Освобождението на България през 1877-78 год.
Стара Загора, 2007
 
Страници: 367
Мека корица
 
Цена: 8 лв.

 

 

Евгения И. Иванова
Велчо Кръстев
История, етносоциално структура, бит и култура на циганите от Старозагорски регион

 

Стара Загора, 2006
 
Страници: 296
Мека корица
 
Цена: 10 лв.
Известия на Старозагорския исторически музей, том ІІI. Музей, културно-историческо наследство, културен туризъм. Сборник от доклади от национална конференция с международно участие, посветена на 100-годишнината на Регионален исторически музей-Стара Загора (3-4 октомври 2007 г.)
Стара Загора, 2008

 

Страници: 487
Мека корица
 
Цена: 10 лв.

Известия на Старозагорския исторически музей, том ІІ. Древна и модерна Тракия. Юбилеен сборник с доклади и съобщения от научна конференция с международно участие, посветен на 70-годишнината на ст.н.с. Христо Буюклиев (3-4 ноември 2006 г.), Стара Загора, 2007

Страници: 464
Мека корица
 
Цена: 10 лв.
 
 
Светла Димитрова
История на Старозагорския музей
Стара Загора, 2007

 

Страници: 238
Мека корица
 
Цена: 6 лв
 
 
Йордан Капсамунов
Спомени
Стара Загора, 2007
 
Страници: 160
Мека корица
 
Цена: 7 лв.
 
 
130 години Старозагорска епархия.
Сборник доклади от научна конференция (2-3 октомври 2001 г.)
Стара Загора, 2007
 
Страници: 160
Мека корица
 
Цена: 5 лв.
Праисторическа Тракия
Доклади от международния симпозиум в Стара Загора  (30.09-04.10 2003 г.)
Стара Загора, 2004
 
Страници: 506
Мека корица
 
Цена: 25 лв.
Известия на Старозагорския исторически музей, том І.
Стара Загора, 2002

 

Страници: 247
Мека корица
 
Цена: 8 лв.
Известия на Музеите от Югоизточна България, т. ХХІІ
Бургас, 2006

 

Страници: 290
Мека корица
 
Цена: 10 лв.

изчерпана

Известия на Музеите от Югоизточна България, т. ХVІІІ
Ямбол, 1995

 

Страници: 331
Мека корица
 
Цена:  5 лв.
Петър Калчев
Неолитни жилища Стара Загора. Каталог на експозицията
Стара Загора, 2005

 

Страници: 64
Мека корица
 
Цена: 10 лв.
Н. Кънев, Л. Филипова, Св. Димитрова, С. Василева
150 години Община Стара Загора. Документален летопис 1849-1999.
Стара Загора, 1999

 

Страници: 286
Мека корица
 
Цена: 6 лв.
Хр. Буюклиев
Августа Траяна и нейният форум
Стара Загора, 2006

 

Страници: 12
Мека корица
 
Цена: 2  лв.
Биобиблиография на научните трудове на музейните специалисти (1907-1997)
Стара Загора, 1998

 

Страници: 95
Мека корица
 
Цена: 2 лв.
85 години Исторически музей-Стара Загора. Сборник материали, посветени на 85-годишнината на Историческия музей в Стара Загора.
Стара Загора, 1992

 

Страници: 168
Мека корица
 
Цена: 5 лв.
125 години с името Стара Загора. Материали за историята на Стара Загора
Стара Загора, 1996

 

Страници: 120
Мека корица
 
Цена: 2 лв.

изчерпана

Елена Пенева
Къща-музей Градски бит ХІХ век
София, 1978

 

Страници: 23
Мека корица
 
Цена: 2 лв.
Недю Ал. Недев
История на храм-паметника "Св. Троица" и мавзолей-костница "19 юли 1877 г."
Стара Загора, 1993

 

Страници: 94
Мека корица
 
Цена: 3 лв.
Д. Николов, Д. Янков, Кр. Калчев, Хр. Буюклиев
Античен бронз. Каталог.

 

Страници: 59
Мека корица
 
Цена: 2 лв.
100 години от Съединението на Южна и Северна България. Сборник доклади, изнесени на юбилейна научна сесия, проведена в Сливен.
Стара Загора, 1989

 

Страници: 101
Мека корица
 
Цена: 1 лв.

Културно исторически забележителности. Стара Загора
София, 1977

 

Страници: 135
Мека корица
 
Цена: 1 лв.
Христо М. Йонков
Старозагорският революционер Кольо Ганчев
Стара Загора, 1995

 

Страници: 206
Мека корица
 
Цена: 1 лв.
Стара Загора - Шипка - Шейново 1877-1878. Сборник статии, спомени и документи
София, 1979

 

Страници: 270
Мека корица
 
Цена: 2 лв.
Величка Койчева
Старозагорското въстание 1875
София, 1975

 

Страници: 112
Мека корица
 
Цена: 1 лв.
Видни учители в Старозагорски окръг 1835-1944. Биобиблиография.
Стара Загора, 1973

 

Страници: 150
Мека корица
 
Цена: 1 лв.
Поп Минчо Кънчев. Материали от научна конференция, посветена на 150-годишнината от рождението му
Стара Загора, 1989

 

Страници: 61
Мека корица
 
Цена: 0,50 лв.

 

 

 

Регионален исторически музей - Стара Загора
6000 Стара Загора
бул."Руски" № 42

начало