Kонференция „Фолклорът и съвременният свят”

    На 9 август 2013 г. от 15,00 ч. в зала 33 на Регионален исторически музей – Стара Загора ще се проведе конференция

„Фолклорът и съвременният свят”.

Научен ръководител е проф. д. изк. Лозанка Пейчева, етномузиколог.

    Научни съобщения ще изнесат: проф. д. изк. Лозанка Пейчева, ИЕФЕМ при БАН, доц. д-р Наталия Рашкова, ИЕФЕМ при БАН, д-р Галин Георгиев, ИЕФЕМ при БАН, д-р Невена Желязкова, етнограф, Любен Ботушаров, изкуствовед, Дончо Донев, докторант, Веселин Христов, художествен ръководител, Хр. Христова, Радио София.

 

Конференцията е в памет на проф. д. изк. Тодор Джиджев (1927-2012 г.) – етномузиколог, работил по документирането и изследването на българския музикален фолклор.

постоянна експонация

На 19 юни (сряда) 2019 г. в Зала 33 на Регионален...
На 18 май 2019 г. на IV експозиционно ниво в РИМ-...

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!