ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РИМ-СТАРА ЗАГОРА ВЗЕ УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БЪЛГАРИЯ В ГОЛЯМАТА ВОЙНА (1918)”

На 20 и 21 септември 2018 г. в Плевен се проведе Национална научна конференция „България в Голямата война (1918)” с акцент „100 години Дойранска епопея”, която бе организирана от Министерството на отбраната, Община Плевен и РИМ-Плевен. Научен ръководител бе акад. Георги Марков. Представени бяха 33 научни съобщения. Доц. д-р Евгения И.Иванова участва с темата „Войнишко ежедневие в окопите на Първата световна война”.

В залите на музея бе открита и веществено-документална изложба „Дойран (1916-1918) – храброст, дълг и чест”.

 

постоянна експонация

На 19 юни (сряда) 2019 г. в Зала 33 на Регионален...
На 18 май 2019 г. на IV експозиционно ниво в РИМ-...

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!