Музеят със специална услуга за незрящи

На 16 май 2018 г. от 17,30 ч.  в Регионален исторически музей – Стара Загора се открива Център с брайлови модули, който осигурява интелектуална достъпност за хора със зрителни увреждания, съгласно  чл. 186, ал. 3 от Закона за културното наследство за гарантиране на равен  достъп на посетители със специфични потребности.

Ще присъстват членове на Съюза на слепите в България – РСО – Стара Загора.

постоянна експонация

На 22 март 2019 г. в Зала 33 на РИМ – Стара...
На 7 март 2019 г. на IV експозиционно ниво в РИМ-...

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!