Новини

На 22 май 2015 г. в Национален археологически институт с музей при БАН се проведе официалното откриване на две атрактивни и тематично обвързани...
25 май
„Димитър Ризов. От Битоля до Берлин (1862 - 1918)” ...
20 май
Регионален исторически музей – Стара Загора Ви кани на представянето на том V от поредицата Известия на Старозагорския исторически музей. То ще се...
20 май
Регионален исторически музей - Стара Загора, обявява конкурс за академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност 05.03.06 „История на България...
19 май
На 22. 05. 2015 г. в залата на Националния археологически институт с музей при БАН ще бъде открита изложба „РИМСКАТА ВИЛА ПРИ ЧАТАЛКА. Богатствата на...
18 май

постоянна експонация

На 22 май 2015 г. в Национален археологически...
Изложбата „Римската вила при Чаталка. Богатството...